Press "Enter" to skip to content

رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در مرداد امسال

گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مرداد ماه سال ۱۳۹۷ برای اطلاع عموم و صاحبنظران در حالی منتشر شد که محاسبات اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد در مرداد امسال نقدینگی با ۲۰٫۵ درصد رشد نسبت به مرداد سال قبل، به ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: