Press "Enter" to skip to content

باز هم تاخیر ایرلاین ایرانی و باز هم سرگردانی مسافران ایران

گویا ماجرای تاخیر و بی مسئولیتی شرکت های هواپیمایی در ایران مخصوصا شرکت های کوچک پایانی ندارد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: