Press "Enter" to skip to content

ایجاد محدودیت برای تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: خودروهایی که شماره تهران نیستند باید برای تردد در تهران محدودیت داشته باشند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: